διοριζόμενος

Μεταφράσεις

διοριζόμενος

appointee
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close