διορισμός

Μεταφράσεις

διορισμός

appointmentjmenováníTerminafspraakназначение약속rendez-vousudnævnelsenombramientoนัดหมายnomeação (ðiori'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
πρόσληψη, απόκτηση εργασίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close