διοχετεύομαι

Μεταφράσεις

διοχετεύομαι

(ðjoçe'tevome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
χύνομαι Τα απόβλητα διοχετεύονται στη θάλασσα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close