διοχετεύω

Μεταφράσεις

διοχετεύω

channel, transmit (ðioçe'tevo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
δίνω διοχετεύω πληροφορίες σε κπ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close