διπλάσιος

(προωθήθηκε από διπλάσιο)
Μεταφράσεις

διπλάσιος

(ði'plasios) αρσενικό

διπλάσια

(ði'plasia) θηλυκό

διπλάσιο

doubleduobladouble (ði'plasio) ουδέτερο
επίθετο
δυο φορές τόσος το διπλάσιο αριθμού τα διπλάσια έξοδα
διπλασιάζομαι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close