διπλαρώνω

Μεταφράσεις

διπλαρώνω

accost, waylay
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close