διπλασιάζομαι

Μεταφράσεις

διπλασιάζομαι

(ðiplasi'azome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close