διπλωματικότητα

Μεταφράσεις

διπλωματικότητα

diplomacy, tact

διπλωματικότητα

diplomatie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close