διπλό τυφλό τεστ

Μεταφράσεις

διπλό τυφλό τεστ

double-blind test
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close