διπολικός

Μεταφράσεις

διπολικός

bipolar
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close