δις

Μεταφράσεις

δις

dvakrát

δις

to gange

δις

zweimal

δις

twice

δις

dos veces

δις

kahdesti

δις

deux fois

δις

dvaput

δις

due volte

δις

二度

δις

두 번

δις

tweemaal

δις

to ganger

δις

dwa razy

δις

två gånger

δις

สองครั้ง

δις

iki kere

δις

hai lần

δις

两次
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close