δισάκι

Μεταφράσεις

δισάκι

(ði'saci)
ουσιαστικό ουδέτερο
πρόχειρος, αυτοσχέδιος σάκος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close