δισδιάστατος

Μεταφράσεις

δισδιάστατος

two-dimensional
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close