δισεκατομμυριοστός

Μεταφράσεις

δισεκατομμυριοστός

milliardste

δισεκατομμυριοστός

billionth

δισεκατομμυριοστός

milliardième
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close