δισκοπωλείο

Μεταφράσεις

δισκοπωλείο

tienda de discosrecord store記錄存儲记录存储 (ðiskopo'lio)
ουσιαστικό ουδέτερο
μαγαζί δίσκων μουσικής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close