διστακτικότητα

Μεταφράσεις

διστακτικότητα

hésitation

διστακτικότητα

hesitation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close