διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

Αναζητήσεις σχετικές με διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον: διαιωνίζω
Μεταφράσεις

διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

Mücken seihen und Kamele verschlucken

διυλίζω τον κώνωπα και καταπίνω την κάμηλον

couler le moucheron et avaler le chameau
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close