διυλιστήριο

Μεταφράσεις

διυλιστήριο

refinery

διυλιστήριο

معمل التكرير

διυλιστήριο

rafinérie

διυλιστήριο

raffinaderi

διυλιστήριο

Raffinerie

διυλιστήριο

refinería

διυλιστήριο

jalostamo

διυλιστήριο

raffinerie

διυλιστήριο

rafinerija

διυλιστήριο

raffineria

διυλιστήριο

精製所

διυλιστήριο

정제소

διυλιστήριο

raffinaderij

διυλιστήριο

raffineri

διυλιστήριο

rafineria

διυλιστήριο

refinaria

διυλιστήριο

raffinaderi

διυλιστήριο

โรงกลั่น

διυλιστήριο

rafineri

διυλιστήριο

nhà máy lọc

διυλιστήριο

炼油厂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close