διυλιστήριο πετρελαίου

Μεταφράσεις

διυλιστήριο πετρελαίου

مَعْمَلُ تَكْرِيرُ الْزَيّتِ

διυλιστήριο πετρελαίου

ropná rafinerie

διυλιστήριο πετρελαίου

olieraffinaderi

διυλιστήριο πετρελαίου

Erdölraffinerie

διυλιστήριο πετρελαίου

oil refinery

διυλιστήριο πετρελαίου

refinería de petróleo

διυλιστήριο πετρελαίου

öljynjalostamo

διυλιστήριο πετρελαίου

raffinerie de pétrole

διυλιστήριο πετρελαίου

rafinerija nafte

διυλιστήριο πετρελαίου

raffineria di petrolio

διυλιστήριο πετρελαίου

石油精製所

διυλιστήριο πετρελαίου

정유 공장

διυλιστήριο πετρελαίου

olieraffinaderij

διυλιστήριο πετρελαίου

oljeraffineri

διυλιστήριο πετρελαίου

rafineria ropy naftowej

διυλιστήριο πετρελαίου

refinaria de petróleo

διυλιστήριο πετρελαίου

нефтеочистительный завод

διυλιστήριο πετρελαίου

oljeraffinaderi

διυλιστήριο πετρελαίου

โรงกลั่นน้ำมัน

διυλιστήριο πετρελαίου

petrol rafinerisi

διυλιστήριο πετρελαίου

nhà máy lọc dầu

διυλιστήριο πετρελαίου

炼油厂
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close