διχασμός

Μεταφράσεις

διχασμός

division, divide, dissociation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close