διχειλικός

Μεταφράσεις

διχειλικός

bilabial
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close