διχοτομία

Μεταφράσεις

διχοτομία

dichotomy, fracture, split, splitting

διχοτομία

dichotomie
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close