διχοτομικός

Μεταφράσεις

διχοτομικός

dichotomous

διχοτομικός

dichotomique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close