διχόνοια

Μεταφράσεις

διχόνοια

discord, dissension

διχόνοια

discorde
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close