διψώ

Μεταφράσεις

διψώ

be thirsty

διψώ

avoir soif

διψώ

sitire

διψώ

dorst hebben
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close