διώρυγα

Μεταφράσεις

διώρυγα

canalканалcanalהתעלהcanalคลองКанал运河canal運河 ('ðjoriɣa)
ουσιαστικό θηλυκό
τεχνητό πέρασμα σε νερό η διώρυγα της Κορίνθου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close