δογματικός

Μεταφράσεις

δογματικός

dogmatic

δογματικός

dogmatique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close