δοθιήνας

Μεταφράσεις

δοθιήνας

boil

δοθιήνας

divieso, forúnculo, furúnculo

δοθιήνας

furoncle

δοθιήνας

czyrak, wrzód, чирий

δοθιήνας

фурункул
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close