δοιάκι

Μεταφράσεις

δοιάκι

rudder, tiller
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close