δολοπλοκία

Μεταφράσεις

δολοπλοκία

guile, machination, skulduggery (ðoloplo'cia)
ουσιαστικό θηλυκό
κόλπο, πλεκτάνη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close