δολοφονώ

Μεταφράσεις

δολοφονώ

ermorden, tötenassassinate, murder, killasesinarmurhataassassiner, tueröluccideremoorden, vermoordenassassinarmördaيَقْتِلُzavražditmyrdeubiti殺害する살인하다myrdezamordowaćубиватьฆาตกรรมkatletmekgiết người谋杀 (ðolofo'no)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
σκοτώνω κπ με τη θέλησή μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close