δοξάρι

Μεταφράσεις

δοξάρι

archetbow (ðo'ksari)
ουσιαστικό ουδέτερο
βέργα που χρησιμοποιείται σε κπ έγχορδα όργανα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close