δορυφορική πλοήγηση

Μεταφράσεις

δορυφορική πλοήγηση

satelitní navigace

δορυφορική πλοήγηση

satellitnavigation

δορυφορική πλοήγηση

Satellitennavigation

δορυφορική πλοήγηση

sat nav, satnav

δορυφορική πλοήγηση

navegación por satélite

δορυφορική πλοήγηση

satelliittinavigointi

δορυφορική πλοήγηση

navigation satellite

δορυφορική πλοήγηση

satelitska navigacija

δορυφορική πλοήγηση

navigatore satellitare

δορυφορική πλοήγηση

衛星ナビゲーション

δορυφορική πλοήγηση

위성항법

δορυφορική πλοήγηση

navigatiesysteem

δορυφορική πλοήγηση

satelittnavigasjon

δορυφορική πλοήγηση

nawigacja satelitarna

δορυφορική πλοήγηση

navegação por satélite

δορυφορική πλοήγηση

satellitnavigering

δορυφορική πλοήγηση

การนำทางโดยใช้สัญญาณผ่านดาวเทียม

δορυφορική πλοήγηση

satnav

δορυφορική πλοήγηση

hệ thống định vị bằng vệ tinh

δορυφορική πλοήγηση

卫星导航
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close