δοτική

Μεταφράσεις

δοτική

dative

δοτική

datif

δοτική

dativo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close