δουκάτο

Μεταφράσεις

δουκάτο

duchy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close