δουλικότητα

Μεταφράσεις

δουλικότητα

servilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close