δουλοπρέπεια

Μεταφράσεις

δουλοπρέπεια

obsequiousness, subservience

δουλοπρέπεια

obséquiosité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close