δουλοπρεπής

Μεταφράσεις

δουλοπρεπής

obsequious, fawning

δουλοπρεπής

rampaĉema

δουλοπρεπής

obséquieux
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close