δρέπω

Μεταφράσεις

δρέπω

sklízet

δρέπω

høste

δρέπω

ernten

δρέπω

harvest

δρέπω

cosechar

δρέπω

korjata sato

δρέπω

récolter

δρέπω

žeti

δρέπω

raccogliere

δρέπω

収穫する

δρέπω

수확하다

δρέπω

oogsten

δρέπω

høste

δρέπω

zebrać plony

δρέπω

colher

δρέπω

skörda

δρέπω

เก็บเกี่ยว

δρέπω

thu hoạch

δρέπω

收割
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close