δρασκελίζω

Μεταφράσεις

δρασκελίζω

lope, stride
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close