δραστηριοποιούμαι

Μεταφράσεις

δραστηριοποιούμαι

grapple (ðrastiriopi'ume)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
μπαίνω σε ενεργό διαδικασία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close