δρόμος

Μεταφράσεις

δρόμος

Straße, Wegroad, way, route, streetstratotieroute, rue, voieדרךstrada, viaweg, padvägcalle, carreteraطَرِيقsilnicevejcesta道路veidrogaestrada, rodoviaдорогаถนนyolcon đường道路 ('ðromos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. πέρασμα διαμορφωμένο για οχήματα και ανθρώπους ήσυχος δρόμος Σε ποιο δρόμο μένεις; ο κύριος δρόμος
παίρνω πιο σύντομο δρόμο
2. διαδρομή, κατεύθυνση Ο δρόμος είναι μακρύς. παίρνω λάθος δρόμο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close