δυαδικός

Μεταφράσεις

δυαδικός

binary

δυαδικός

binaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close