δυαδικό ψηφίο

Μεταφράσεις

δυαδικό ψηφίο

binary digit, bit

δυαδικό ψηφίο

bit, chiffre binaire
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close