δυνάμει

Μεταφράσεις

δυνάμει

مُـمْكِن

δυνάμει

potenciální

δυνάμει

potentiel

δυνάμει

potenziell

δυνάμει

potential

δυνάμει

potencial

δυνάμει

mahdollinen

δυνάμει

potentiel

δυνάμει

potencijalan

δυνάμει

potenziale

δυνάμει

可能性のある

δυνάμει

잠재적인

δυνάμει

potentieel

δυνάμει

potensiell

δυνάμει

potencjalny

δυνάμει

potencial

δυνάμει

eventuell

δυνάμει

ที่อาจเกิดขึ้นได้

δυνάμει

potansiyel

δυνάμει

tiềm tàng

δυνάμει

潜在的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close