δυνάμεις

Μεταφράσεις

δυνάμεις

power, stamina
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close