δυναμική

Μεταφράσεις

δυναμική

dynamic, dynamics
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close