δυναμική ενέργεια

Μεταφράσεις

δυναμική ενέργεια

potential energy
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close