δυναμικό

Μεταφράσεις

δυναμικό

potential
ουσιαστικό ουδέτερο
ομάδα ανθρώπων που κάνει κπ εργασία η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close