δυναμικότητα

Μεταφράσεις

δυναμικότητα

capacità容量용량kapacitetkapacitacapaciteitcapacidadeкапацитетcapacidadקיבולת容量Kapazität容量capacitykapacitet (ðinami'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
δυναμισμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close